5
Đánh giá:
Linh Khí Khôi Phục, Ta Tên Lữ Bố
Average 5 / 5 out of 1
Tên khác:
Resurrection, I am Lu Bu; 靈氣復甦,我叫呂布
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện