3.5
Đánh giá:
Độc Dược Sư
Average 3.5 / 5 out of 4
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện